Abigél

Országos Minősítő Táncfesztivál

Versenynaptár
Aktuális verseny
2019. május 04.
08:00-tól
Érd - Aréna
Érd, Velencei út 39-41, 2030
Következő verseny
2019. december 07-08.
08:00-tól
Újfehértó – Városi Sportcsarnok
Újfehértó, Vasvári Pál út 15, 4244

Versenyszabályzat

 

 1. VERSENYRENDSZER

Az Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál versenyrendszere nyílt.

 

 • A versenyre nevezhetnek
 • egyének,
 • egyesületek,
 • alapítványok által működtetett tánccsoportok,
 • művészeti iskolák,
 • önszerveződéssel létrejött tánccsoportok, melyeknek nem szükséges jogi személyiséggel rendelkezniük.

 

A versenyen azok vehetnek részt, akik elfogadják a versenyszabályzatot!

 

 • Felhívás
 • Tisztelettel kérjük, hogy a versenyszabályzatot kellő alapossággal tanulmányozzák, valamint részletesen tájékoztassák a táncpedagógusok, csoportvezetők a nevezőket és szüleiket a versenyszabályzatban foglaltakról.
 • A verseny napján fellépő, tájékozatlanság révén felmerülő problémák miatt felelősséget nem vállalunk.

 

 1. NEVEZÉS
 • A versenyre nevezni a versenykiírásban szereplő határidő lejártáig lehet, az online nevezési rendszeren keresztül, mely határidő változtatásának jogát fenntartjuk a produkciók számának függvényében! A nevezéseket a beérkezés sorrendjében rögzítjük. Amennyiben a nevezett produkciók száma eléri a kiírásban jelzett maximális produkciószámot, a szervezőbizottság a nevezéseket a meghirdetett határidő lejárta előtt is lezárhatja.
 • A nevezés, csak a nevezési díj befizetésével válik érvényessé! A nevezési határidő lejárta után és a helyszínen nevezni NEM lehet!
 • A nevezők, valamint a felkészítő tanárok, a nevezés leadásával egyidejűleg elfogadják versenyeink verseny és adatvédelmi szabályzatát!
 • Tudomásul veszik, hogy minden versenyző a saját felelősségére versenyez!
 • A versenyzők versenyzésre alkalmas egészségügyi állapotáért a szülők, valamint a csapatvezetők felelősek. A koreográfiák elemeinek összeállításáért és azok nehézségi fokának megválasztásáért a csapatvezetők felelősek.
 • Bármely olyan sérülésért, ami a produkció bemutatása közben, vagy az azt megelőző bemelegítés, gyakorlás közben történik, a szervezők és a helyszínt biztosító intézmény felelősséget nem vállal.
 • A csoportvezetők és az egyéni versenyzők a nevezésben leadott adatok valódiságáért és azok pontosságáért felelősek.
 • Egy versenyző, maximum 3 koreográfiában szerepelhet a versenyen!
 • A határidő után érkezett nevezést/nevezéseket, nem áll módunkban elfogadni!

 

 • Nevezés módja

A nevezés az online nevezési rendszeren keresztül történik!

A nevezés kitölthető weboldalunkon, a Nevezés menüpontra kattintva.

www.abigeltancfesztival.hu/nevezes/

 

 • Online nevezés
 • Az online nevezés kitöltésével a nevezők mentesülnek a papíralapú nevezési lap e-mailben vagy postán történő megküldése alól, mely értelemszerűen feleslegessé, s ezáltal szükségtelenné válik!
 • Az online nevezési lap további előnye, hogy válaszaikról automatikus válaszüzenetben másolatot küldünk a megadott e-mail címre, melyen belül az (válasz szerkesztése) ikonra kattintva szabadon szerkeszthetik azokat a jelentkezési határidő lezárultáig!
 • Kérjük, hogy alapos körültekintéssel és felelősséggel töltsék ki a jelentkezők az online nevezési lapot, mert a nevezés lezárását követően nem áll módunkban módosítani az adatokon.
 • Hiányos adatokkal elküldött nevezést, nem áll módunkban elfogadni, ebben az esetben a nevezés érvénytelen!
 • A nevezések lezárását követően elkészült forgatókönyv fellépési sorrendjén, nem áll módunkban változtatni. Amennyiben a sorrenddel kapcsolatos igény merül fel, azt kérjük előzetesen a nevezési lapon tüntessék fel.
 • Amennyiben az adott csoport, vagy nevező több koreográfiával is indul, az esetleges átfedések miatt a szükséges minimum átöltözési időt előzetesen kérjük feltüntetni az online nevezési lapon.
 • Kettő vagy több napos verseny esetén a nevezési lapon kérjük, tüntessék fel mely napon kívánnak versenyezni, melyet a beosztás során figyelembe veszünk. Azonban amennyiben számszerű oknál fogva (pl.: túl nagy létszám) szükséges, az előzetes kérést indoklás nélkül figyelmen kívül hagyhatjuk a beosztás elkészítése során!
 • Versenynapon belüli időponttal kapcsolatos kérést (adott órára / felvonásra vonatkozóan) a forgatókönyv beosztásánál nem áll módunkban figyelembe venni!
 • Az online nevezési lap beküldésével a nevezők kijelentik, hogy elfogadják a nevezési feltételeket, és a versenyszabályzatot!

 

 1. NEVEZÉSI DÍJAK

A nevezési díjakat a versenykiírásban megjelölt számlaszámra és határidőre szükséges elutalni!

Nevezéseket kizárólag a nevezési díj befizetésével fogadunk el!

A helyszínen, a verseny napján, nevezési díjak befizetésére, valamint a létszám módosítására már nincs lehetőség!

 

 • Befizetés módja

Közleményben kérjük feltüntetni:

 1. a nevező iskola/egyesület/alapítvány/egyén nevét, illetve a nevezett produkciók darabszámát, valamint a produkciókban szereplők létszámát!
 2. kérjük tüntesse fel, ha a nevező címe eltér a megadott számlázási címtől!

 

 • Számlázás

A nevezési díjak befizetését igazoló számlát minden versenyző részére a verseny napján, a helyszínen adjuk át!

Abban az esetben, ha a nevező az átutalás lebonyolítása miatt hamarabb kéri a számla kiállítását, igényét haladéktalanul írásban jelezze a számlázási cím, összeg pontos megadásával!

A nevezési lapon fel kell tüntetni a számlázási nevet és címet!

A nevezési díjak összegét mindig az aktuális versenykiírás tartalmazza.

 

 • Késedelmi díj

Főszabály szerint a nevezési határidő lejárta után és a helyszínen nevezni NEM lehet!

A főszabály alól, azonban rendkívüli és alaposan indokolt esetben kivételt tehetünk!

A határidő után érkezett nevezésekért azonban 50%-os felárat számítunk fel, továbbá ezeket a nevezéseket megkülönböztetett módon, a már kihúzott rajtszámok elé helyezzük, és a példának megfelelő: 01, 02… rajtszám elnevezéssel illetjük.

 

 1. KATEGÓRIÁK

Szóló (1 fő)

Duó/trió (2-3 fő)

Csoport (4-12 fő)

Formáció (13 főtől)

 

 1. PRODUKCIÓ IDŐTARTAMA

Szóló maximum 2:30 perc

Duó/trió maximum 3:00 perc

Csoport maximum 4:00 perc

Formáció maximum 5:00 perc

 

 1. KORCSOPORT

Mini (4 – 6 év)

Gyermek (7 – 10 év)

Junior (11 – 14 év)

Ifjúsági (15 – 17 év)

Felnőtt (18 – 35 év)

Senior (36+ év )

 • Szóló kategóriában a versenyző csak az életkorának megfelelő korcsoportban indulhat!
 • Duó/Trió esetén az idősebb versenyző életkorát vesszük számításba.
 • Csoport és formáció esetén az átlag életkornak megfelelő korcsoportban kell versenyezni.
 • A versenyzők nem lehetnek idősebbek az adott korcsoport felső határánál, kivétel: csoport esetén 1 fő, formáció esetén 2 fő, akik maximum 1 évvel léphetik át az adott korcsoport felső határát.
 • Gyerek korcsoportú (Mini, Gyermek, Junior, Ifjúsági) versenyző indokolt esetben indulhat a felnőtt kategóriában (pl. generációs koreográfiák esetében, vagy ha a koreográfia mondanivalója ezt megköveteli).
 • Életkor számítás: évforduló: január 1. A versenyzőknek azt az életkorát kell számítani, amit a tárgyév január 1- ig betölt.

 

 1. BESOROLÁS

(tapasztalat alapján)

 

„A” kategória:

Ide tartoznak azok a táncosok, akik már több éve táncolnak, így magasabb tánctudással rendelkeznek, évente több hazai és külföldi versenyen is részt vesznek, valamint azokon kiemelkedő eredményeket érnek el.

Azok a koreográfiák, amelyekben a felkészítő tanár is táncol, csak „A” kategóriában indíthatók!

 

„B” kategória:

Ide tartoznak azok a táncosok, akik évente több versenyen is részt vesznek, és számos kiemelkedő eredményt értek el hazai versenyeken.

 

„C” kategória:

Ide tartoznak azok a táncosok, akik évente 1-2 versenyre jutnak el, és eddig nem értek el jelentősebb eredményeket.

 

„D” kategória:

Ide tartoznak azok a kezdő táncosok, akik még nem vettek részt országos táncversenyen.

 

Figyelem!

A Zsűrinek jogában áll a versenyszámokat a benevezett kategóriából magasabb, vagy alacsonyabb kategóriába áthelyezni! Az átsorolás alapja a versenyen elért pontszám.

 

 1. TÁNCKATEGÓRIÁK

– Néptánc

– Társastánc

– Moderntánc

– Hip-hop

– Show – tánc

– Balett

– Mazsorett/Twirling

– Hastánc

– Akrobatikus rocky

– Nyílt

– Sportrúdtánc

– Karaktertánc

 

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
 • A felkészítő tanárok tudomásul veszik, hogy minden versenyző a saját felelősségére versenyez!
 • A versenyen alapvetően elvárt a fair play szabályainak megfelelő viselkedés, ízléses koreográfia és fellépőruha.
 • Egy versenyző azonos kategórián belül, azonos táncstílusban, azonos korcsoportban csak egy versenyszámban szerepelhet!
 • Egy versenyen belül, csak egyszer lehet bemutatni egy koreográfiát.
 • Egy naptári évben (több verseny esetén) egy adott koreográfiát, csak egy alkalommal lehet bemutatni. Azonos koreográfiával csak a következő évi versenyen lehet ismételten fellépni.
 • Egy versenyző legfeljebb két tánciskola színeiben versenyezhet, de különböző kategóriában.
 • A versenyző köteles követni a verseny menetét és időben, a saját produkciója előtt legalább 5 tánccal megjelenni a színpad mellett.
 • A versenyprogram tájékoztató jellegű, az előre betervezett fellépési idő előtt fél órával a produkcióknak versenyzésre készen kell állniuk.
 • A versenyző vagy csoport köteles a felkonferálástól számított 5 másodpercen belül a színpadon megjelenni.
 • Csoport és formáció esetén kötelező minimum 6 térforma váltás. A versenyszámok időtartamát be kell tartani, szóló / duó / trió esetén 10%, csoport és formáció esetén 20%-os tolerancia megengedett.
 • Egyesületenként bármennyi csoportos versenyszám / formáció nevezhető, de ugyanazon egyesület szólóban nevezett produkciói nem haladhatják meg ezek együttes számát. (Például: egy egyesületen belül 5 csoportos produkció + 5 formáció nevezése esetén maximum 10 szóló nevezést tudunk fogadni.)

 

 1. ZENE
 • Minden versenyszám saját zenére történik, amit előzetesen az abigeltancfesztival@gmail.com e-mail címre kérünk elküldeni, a részt vevő egyén, iskola, egyesület, tánccsoport nevével és a produkció címével ellátva. Az adott produkció zenéjét, lehetőleg a nevezéssel egy időben, amennyiben ez nem lehetséges, legkésőbb a nevezési határidő lezárultáig kérjük elküldeni.
 • A helyszínen, CD-n hozott zenéket nem fogadunk el!
 • Azonban biztonsági okokból kérjük, hogy az adott produkció zenéjét pendrive-on vagy CD-n is szíveskedjenek elhozni a versenyre!

 

 1. SZÍNPAD
 • A tánctér 12 x 20 m, burkolata: balettszőnyeg.
 • A fénytechnikai igényeket az első előadás előtt, vagy a saját produkciót megelőzően kérjük közölni a fénytechnikussal.

 

 1. DÍSZLETEK, KELLÉKEK

Valamennyi kategóriában és táncstílusban, díszletek és kellékek használata megengedett, de ezek nem veszélyeztethetik a versenyző(k) biztonságát. A színpadra kizárólag a versenyző(k) viheti be a saját díszletét a felkonferálástól számítva 5 másodpercen belül.

 

TILOS!:

Pirotechnikai eszköz használata, színpad szennyezése.

 

 1. TILTÁSOK
 • Az eredetivel megegyező, jogdíjas koreográfiák, videoklipek interpretálása
 • Pirotechnikai eszköz használata
 • Folyadék kiöntése a színpadon és a környékén, valamint a színpad szennyezése
 • Bármilyen eszköz, kellék, vagy a fellépő ruházatból, frizurából leeső, szétszóródó tárgy összeszedéséről a csoportvezetőnek, illetve a táncosoknak gondoskodniuk kell.
 • A versenyeken a zsűrivel kapcsolatba lépni
 • A szakmai munka hatékonyságának biztosítása érdekében a verseny ideje alatt a zsűri- szobában tartózkodni
 • Fotó és videó készíthető az előadásokról, kizárólag a nézőtérről és csak úgy, hogy a tevékenység ne zavarjon másokat az előadások megtekintésében!
 • A színpadi felépítmény mögötti területen közlekedni/áthaladni szigorúan TILOS!

 

 1. A VERSENY DÍJAZÁSA
 • Kupa, érem, oklevél, közönségdíj, meglepetés díjak, valamint különdíjak átadására is sor kerül
 • Nagydíj, melyre naptári éven belül, két versenyünkön legalább arany minősítést szerzett versenyzők esélyesek

„ABIGÉL-KUPA” Versenyzői Fődíjak                          Versenyzői Különdíjak

„ABIGÉL-KUPA” Koreográfusi Fődíjak                        Koreográfusi Különdíjak

„ABIGÉL-KUPA” Tánciskolás/Egyesületi Fődíjak        Tánciskolás/Egyesületi Különdíjak

 

 1. EREDMÉNYHIRDETÉS

A díjkiosztón a versenyzőknek fellépő ruhában kell megjelenniük!

Csoport és formáció esetén ajánlott képviselőt (2-3 fő) kijelölni a díjak átvételére.

Az eredményhirdetés végén különdíjak átadására kerül sor.

A sportszerű viselkedést és versenytársaink iránti tiszteletet elvárjuk, ezért kötelező az eredményhirdetést végigvárni, ellenkező esetben a díjat a versenyzők elveszítik.

 

 1. PONTOZÁS, ÉRTÉKELÉS FŐBB SZEMPONTJAI
 • A versenygyakorlat csak abban az esetben értékelhető, amennyiben a versenyző legalább a produkció 50% – át bemutatta.
 • Újratáncolási lehetőség nincs!
 • A zsűritagok egy produkcióra egyenként maximum 30 pontot adhatnak, az értékelés 3 főbb szempont szerint történik (technikai, koreográfia, előadásmód) 10-10-10 pontot.
 • A zsűritagok a versenynap során váltásban pontoznak, egy adott időben folyamatosan 5 zsűritag pontoz.
 • A zsűri által adható összesített, maximális pontszám egy produkció esetén a fentiek alapján 150 pont.
 • A zsűri döntését tiszteletben kell tartani, melyet mindenkinek el kell fogadni!
 • Adott esetben, ha valamelyik koreográfiát rossz tánckategóriába nevezték, a zsűrinek jogában áll a helyes kategóriába átsorolni a produkciót, ami nem jár pontlevonással.
 • Indokolt esetben óvást kizárólag utólag, 48 órán belül írásban lehet benyújtani a verseny hivatalos e-mail címére: abigeltancfesztival@gmail.com

Az óvást az elnökség 30 napon belül kell, hogy kivizsgálja.

 

Az értékelés főbb szempontjai:

 

Technikai (maximum 10 pont):

 • táncelemek nehézségi szintje, – táncelemek kivitelezése, – a versenyző(k) életkori és tudásszintjének megfelelő technika és nehézségi szint megválasztása.

 

Koreográfia (maximum 10 pont):

 • eredetiség, – kreativitás, – a koreográfia zenéhez való illeszkedése, – színpad kihasználása, – térforma váltások.

 

Előadásmód (maximum 10 pont):

 • a mondanivaló tolmácsolása, – átélés, – kisugárzás, – látványosság, – összhatás, – zenére való táncolás.

 

 1. ZSŰRI
 • A szervezők által felkért Magyarországon és külföldön is elismert szakemberek, táncpedagógusok, koreográfusok, táncművészek.
 • A zsűritagokról bővebb információt versenyünk honlapján, a www.abigeltancfesztival.hu oldalon találhatnak.

 

 1. MINŐSÍTÉSEK
 • Kiemelt Arany minősítés: a zsűri összesen adható pontszámának 90%-át kell elérni.

intervallum: 135 – 150 pont

 • Arany minősítés: a zsűri összesen adható pontszámának 80%-át kell elérni.

intervallum: 120 – 134 pont

 • Ezüst minősítés: a zsűri összesen adható pontszámának 70%-át kell elérni.

intervallum: 105 – 119 pont

 • Bronz minősítés: a zsűri összesen adható pontszámának 60%-át kell elérni.

intervallum: 90 – 104 pont

 • Versenyzői, Koreográfusi, Egyesületi Különdíjak, Fődíjak, Nagydíj

Azok a koreográfiák, amelyek kiemelt arany minősítést szereznek, a következő évben már eggyel magasabb besorolásban versenyezhetnek!

 

 1. FORGATÓKÖNYV
 • A forgatókönyvet a verseny előtt e-mailben küldjük ki, valamint közzétesszük a www.abigeltancfesztival.hu honlapon.
 • A forgatókönyvet a verseny helyszínén, több helyen is feltüntetjük.
 • A végleges forgatókönyv kiküldését követően módosításra már nincs lehetőség!
 • A versenyprogram időbeosztása tájékoztató jellegű, az előre betervezett fellépési idő előtt fél órával a produkcióknak versenyzésre készen kell állniuk!
 • A versenyző köteles követni a verseny menetét és időben, a saját produkciója előtt legalább 5 tánccal megjelenni a színpad melletti felkészülési területen!

 

 1. VERSENY MENETÉNEK ÁLTALÁNOS IMERTETÉSE

Regisztráció:

Minden egyesületet, egyéni nevezőt belépéskor regisztrálni kell, lehetőleg az egy csapathoz tartozókat egyszerre.

A regisztráció a csapatvezetők felügyeletével zajlik.

 

Belépőjegy:

A kísérőknek a helyszínen belépőjegyet kell váltani (Elővételre nincs lehetőség). A belépőjegy mértékét az aktuális versenykiírás tartalmazza.

 

Öltözők:

A sportcsarnokok adottságai nem minden esetben teszik lehetővé minden csoport részére a külön öltözőt, így a versenyrendező sem. Versenyeinken többnyire közös öltözők állnak rendelkezésre, valamint helyszíntől függően adott esetben a színpad melletti elszeparált területen lehetőséget biztosítunk gyakorlásra, adott esetben gyors átöltözésre.

Az őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Az öltözők rendjéért a bútorok és berendezési tárgyakért a csoportvezető felel, valamint a bennük okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik!

Kérjük a csapatokat és versenyzőket, hogy a saját szereplésüket követően, az eredményhirdetés után hagyják el az öltözőket, akkor ha a versenynap során csak egy blokkban szerepelnek, hogy más csoportok is át tudjanak öltözni! Több blokkos szereplés esetén kövessék figyelemmel a regisztráció során kapott, valamint feltüntetett öltözőbeosztást!

 

Színpadpróba:

A versenyprogram nem teszi lehetővé a színpadpróbát. Színpadbejárásra a verseny megkezdése előtt reggel van lehetőség a kapunyitástól a verseny kezdetéig.

Helyszín függvényében adott esetben a színpad melletti elhatárolt területen lehetőséget biztosítunk gyakorlásra.

 

Verseny menete:

 1. A nevezések alapján elkészül a versenynap programja.
 2. A tervezett rajtlistát a verseny előtt e-mailen kiküldjük a tánciskolák, egyéni nevezők részére, amelyben még írásban (e-mailben) kérhető az átöltözés miatti sorrendváltoztatás.
 3. A végleges forgatókönyvet ezt követően ismételten e-mailen kiküldjük a tánciskolák, egyesületek, egyéni nevezők részére, valamint közzétesszük a verseny honlapján – abigeltancfesztival.hu.
 4. A tervezett program napon belüli, valamint adott esetben naponkénti beosztásán ezt követően változtatni nem lehet.
 5. A végleges rajtlista kiküldését követően módosításra már nincs lehetőség!
 6. A versenyprogram időbeosztása tájékoztató jellegű, az előre betervezett fellépési idő előtt fél órával a produkcióknak versenyzésre készen kell állniuk.
 7. A versenyző köteles követni a verseny menetét és időben, a saját produkciója előtt legalább 5 tánccal megjelenni a színpad mellett.
 8. A versenyző(k) köteles(ek) a felkonferálástól számított 5 másodpercen belül a színpadon megjelenni.
 9. Indokolt esetben kérjük, az akadályoztatást a konferálónak időben előre jelezni!
 10. Adott versenyblokkot követően eredményhirdetést tartunk, valamint minden blokkot rövid megnyitóval kezdünk. A blokkon belül a produkciók sorrendje folyamatos, adott esetben rövid technikai szüneteket iktatunk be egy-egy blokkon belül.
 11. A verseny alatt a versenyzők felügyelete az érintett csoportvezetők/szülők/kísérők feladata és felelőssége!
 12. A színpad mögött szülő nem tartózkodhat.
 13. A színpadi felépítmény mögötti területen közlekedni/áthaladni szigorúan TILOS!
 14. Sportszerű viselkedés, valamint a versenytársak iránti tisztelet alapvető elvárás!

 

 1. MÉDIA

A versenyzők, nézők, egyéb résztvevők a versenyen történő részvételükkel tudomásul veszik és egyúttal hozzájárulnak a videó és képfelvételek készítéséhez és azok későbbi nyilvánosságra hozatalához.  Amennyiben adott videó vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatalához (egy személyt ábrázoló kép/videó esetében) nem járul hozzá, kérjük írásban jelezze igényét az abigeltancfesztival@gmail.com e-mail címen.

A versenyről videófelvétel és fotók készülnek, melyek a verseny után feltöltésre kerülnek honlapunkra (www.abigeltancfesztival.hu).

Hivatalos médiapartnereink által készített fotók megvásárlására lehetőséget biztosítunk a helyszínen. A versenyen készült videófelvétel a későbbiekben megrendelhető.

A versennyel kapcsolatos kérdéseiket a következő elérhetőségeken tehetik fel:

 

Telefon:     

+36 30 985 1113 – Farkasné André Anett, főszervező

+36 20 215 0463 – Kincs Alexa, versenyszervező

 

E-mail: abigeltancfesztival@gmail.com

Honlap: www.abigeltancfesztival.hu

Facebook: Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál

 

Szálláslehetőség:

Nyíregyháza:

 1. Petra Hotel – http://hotelpetra.hu/ – Recepció: +36 20 514 8944
 2. Abigél TCI Kollégium – Betóri Gábor: +36 30 517 3658

 

Nyíregyháza, 2019. január 28.

Az Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál

szervező csapata

 

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

© 2019. Minden jog fenntartva.
Abigel Táncfesztivál